Privatumo politika

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS APSAUGOTI JŪSŲ PRIVATUMĄ

Asmens privatumo apsaugai teikiama ypatingai didelė reikšmė, todėl svarbu, kad Jūs žinotumėte kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi bei kaip panaudojami, kai apsilankote neorima.lt svetainėje arba kitaip pateikiate mums savo asmens duomenis.
Esame įmonė registruota Lietuvos Respublikoje Vilniuje pavadinimu UAB„Neorima“, įm. kod. 167249351, Meškėnų g. 8, LT-89144 Mažeikiai. Tel. +370 443 20593, el.paštas: info@neorima.lt, kuri yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.
Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra taikomos visiems asmenims. Mes esame pasiryžę apsaugoti jūsų privatumą. Naudodamiesi šia svetaine ar / ir mūsų paslaugomis sutinkate tvarkyti savo asmens duomenis, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

TURINYS

 1. Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos
 2. Mes laikomės duomenų apsaugos principų
 3. Kokias teises turite dėl jūsų asmeninių duomenų
 4. Kokius asmeninius duomenis mes renkame apie jus
 5. Kaip mes naudojame jūsų asmeninius duomenis
 6. Kas dar turi prieigą prie jūsų asmeninių duomenų
 7. Kaip mes saugome jūsų duomenis
 8. Informacija apie slapukus
 9. Kontaktinė informacija

SĄVOKOS

Asmeniniai duomenys – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu.
Apdorojimas – bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas naudojant Asmens duomenis arba Asmeninių duomenų rinkinius.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Vaikas – fizinis asmuo iki 16 metų amžiaus.
Mes (didžiosiomis raidėmis, ar ne) – UAB „Neorima”

DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

Mes žadame laikytis šių duomenų apsaugos principų:

 • Apdorojimas yra teisėtas, teisingas ir skaidrus. Mūsų perdirbimo veikla turi teisėtų priežasčių. Prieš apdorojant asmeninius duomenis, visada atsižvelgiame į jūsų teises. Mes suteiksime jums informaciją apie apdorojimą pagal prašymą.
 • Apdorojimas ribojamas tikslu. Mūsų perdirbimo veikla atitinka tikslą, dėl kurio buvo renkami Asmens duomenys.
 • Apdorojimas atliekamas su minimaliais duomenimis. Mes tik surenkame ir tvarkome minimalų asmeninių duomenų kiekį, reikalingą bet kokiam tikslui.
 • Apdorojimas ribotas su laikotarpiu. Jūsų asmeniniai duomenys nebus saugomi ilgiau, nei reikia.
 • Mes stengsimės užtikrinti duomenų tikslumą.
 • Mes padarysime viską, kad užtikrintume duomenų vientisumą ir konfidencialumą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi šias teises:

 1. Teisė į informaciją – tai reiškia, kad turite teisingai žinoti, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kokie duomenys yra surinkti, iš kur jie gauti, ir kodėl ir kam jie tvarkomi.
 2. Teisė į prieigą – tai reiškia, kad turite teisę naudotis duomenimis, surinktais iš jūsų / apie jus, įskaitant jūsų teisę prašyti ir gauti jūsų surinktų asmeninių duomenų kopiją.
 3. Teisė į ištaisymą – tai reiškia, kad turite teisę prašyti ištaisyti ar ištrinti savo Asmens duomenis, kurie yra netikslūs ar neišsamūs.
 4. Teisė ištrinti – tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti iš mūsų įrašų.
 5. Teisė apriboti apdorojimą – tai reiškia, kai taikomos tam tikros sąlygos, turite teisę apriboti jūsų asmeninių duomenų tvarkymą.
 6. Teisė prieštarauti apdorojimui – tam tikrais atvejais turite teisę prieštarauti jūsų asmeninių duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros atveju.
 7. Teisė prieštarauti automatizuotam apdorojimui – tai reiškia, kad turite teisę prieštarauti automatizuotam apdorojimui, įskaitant profilių sudarymą; ir neturėtų būti taikomas sprendimas, pagrįstas tik automatiniu apdorojimu. Ši teisė gali būti vykdoma kiekvieną kartą, kai yra rezultatų, susijusių su profiliu, kuris sukelia teisines pasekmes, susijusias su jūsų esminiu poveikiu.
 8. Teisė į duomenų perkėlimą – jūs turite teisę gauti savo asmeninius duomenis mašininio skaitymo formatu arba, jei tai įmanoma, kaip tiesioginį perdavimą iš vieno procesoriaus į kitą.
 9. Teisė pateikti skundą – tuo atveju, jei mes atsisakysime jūsų prašymą pagal Prieigos teises, pateiksime priežastis, kodėl. Jei nesate patenkintas jūsų prašymu, susisiekite su mumis.
 10. Teisė gauti priežiūros institucijos pagalbą – tai reiškia, kad turite teisę gauti priežiūros institucijos pagalbą ir teisę į kitas teisines priemones, pvz., Reikalauti atlyginti nuostolius.
 11. Teisė atsisakyti sutikimo – jūs turite teisę atšaukti bet kokį sutikimą tvarkyti jūsų asmeninius duomenis.

Jei turite šioje svetainėje esančią paskyrą arba palikote komentarų, galite paprašyti gauti eksportuojamą asmeninių duomenų failą, kurį mes saugome apie jus, įskaitant bet kuriuos pateiktus mums duomenis. Taip pat galite paprašyti, kad mes ištrintume visus jūsų turimus asmeninius duomenis. Tai neapima jokių duomenų, kuriuos privalome laikyti administraciniais, teisiniais ar saugumo tikslais.

Norėdami tai padaryti, prašome pateikti užklausą per el.pašto programą.

DUOMENIS, KURIUOS RENKAME

Informacija, kurią mums pateikėte 

Tai gali būti jūsų el. pašto adresas, vardas, atsiskaitymo adresas, namų adresas ir pan. – daugiausia informacija, kuri reikalinga norint pristatyti produktą / paslaugą arba pagerinti klientų aptarnavimą. Mes išsaugome informaciją, kurią pateikiate mums, kad galėtumėte komentuoti ar atlikti kitą veiklą svetainėje. Ši informacija apima, pavyzdžiui, jūsų vardą ir el. pašto adresą.

Informacija, kuri apie jus automatiškai surenkama

Tai apima informaciją, kuri automatiškai saugoma slapukais ir kitais seanso įrankiais. Pvz., Jūsų IP adresas, kontaktų istorija (jei yra), apsipirkimo istorija (jei yra) ir t.t. Ši informacija naudojama norint pagerinti klientų patirtį. Kai naudojate mūsų paslaugas ar žiūrite į mūsų svetainės turinį, jūsų veikla gali būti registruojama.

Informacija iš mūsų partnerių

Mes renkame informaciją iš mūsų patikimų partnerių su patvirtinimu, kad turi teisinį pagrindą dalintis šia informacija su mumis. Tai yra arba informacija, kurią tu tiesiogiai jiems pateikė arba kurią jie surinko apie jus kitais teisiniais pagrindais.

Viešai prieinama informacija

Mes galime surinkti daugiau informacijos apie jus, kuri yra viešai prieinama.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis, kad padidintume klientų patirtį; įvykdyti įsipareigojimą pagal įstatymą ar sutartį; ir teikti mūsų paslaugas jums. Pavyzdžiui, registruodami savo paskyrą, pateikdami jums kitus prašomus produktus ir paslaugas, pateikdami reklaminius daiktus pagal jūsų pageidavimą ir susisiekdami su jumis dėl šių produktų ir paslaugų, bendraudami su jumis ir pranešdami apie pakeitimus, bet kokioms paslaugoms.

Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis teisėtais pagrindais ir (arba) su jūsų sutikimu.

Atsižvelgdami į sutarties sudarymą ar sutartinių įsipareigojimų vykdymą, apdorojame jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • jus identifikuoti;
 • teikti jums paslaugą arba siųsti / pasiūlyti produktą; ir
 • pranešti apie pardavimą arba sąskaitų faktūrų išrašymą.

Teisėtų interesų pagrindu tvarkome jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • siųsti jums individualizuotus pasiūlymus (iš mūsų ir / ar mūsų kruopščiai atrinktų partnerių);
 • administruoti ir analizuoti mūsų klientų bazę (pirkimo elgesį ir istoriją), siekiant pagerinti siūlomų produktų kokybę, įvairovę ir prieinamumą; ir
 • atlikti klientų pasitenkinimo klausimynus.

Kol mes neinformuosite apie tai kitaip, mes siūlome jums pasiūlyti produktus ar paslaugas, kurie yra panašūs arba panašūs į jūsų pirkinių istoriją / naršymo elgseną, kad tai būtų mūsų teisėtas interesas.

Jūsų sutikimas apdoroja jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • atsiųsti jums informacinius biuletenius ir kampanijos pasiūlymus (iš mūsų ir / ar mūsų kruopščiai atrinktų partnerių); ir
 • kitais tikslais mes anksčiau paprašėme jūsų sutikimo.

Mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis, kad įvykdytume prievoles, kylančias iš įstatymų, ir (arba) naudotųsi jūsų asmeniniais duomenimis pagal įstatymo numatytas galimybes. Mes pasiliekame teisę anonimizuoti surinktus asmeninius duomenis ir naudoti tokius duomenis. Mes naudosime duomenis, neįtrauktus į šios politikos sritį, tik tada, kai jie yra anoniminiai. Mes sutaupysime jūsų atsiskaitymo informaciją ir kitą surinktą informaciją apie jus taip ilgai, kokia reikalinga apskaitos tikslams ar kitiems įstatyme numatytiems įsipareigojimams, bet ne ilgiau kaip visiškai būtina.

Mes galime apdoroti jūsų asmeninius duomenis papildomiems tikslams, kurie čia nėra paminėti, bet yra suderinami su pradiniu tikslu, kurio duomenys buvo surinkti. Norėdami tai padaryti, mes tai užtikrinsime:

 • ryšys tarp tikslų, konteksto ir asmens duomenų pobūdžio yra tinkamas tolesniam apdorojimui;
 • tolesnis apdorojimas nepakenktų jūsų interesams; ir
 • būtų tinkama apsauga perdirbimui.

KAS DAR GALI PRIEITI PRIE JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ

Mes nesidalijame jūsų asmeniniais duomenimis su nepažįstamais žmonėmis. Tam tikrais atvejais asmeniniai duomenys apie jus yra pateikiami mūsų patikimiems partneriams, kad galėtumėte suteikti jums galimą paslaugą arba pagerinti klientų aptarnavimą. Mes daliname jūsų duomenis tik su patikimomis trečiosiomis šalimis ir dirbsime tik su perdirbimo partneriais, kurie gali užtikrinti tinkamą jūsų asmeninių duomenų apsaugos lygį.

Kadangi mes vertiname jūsų privatumą, mes ėmėmės būtinų atsargumo priemonių, kad atitiktų ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Todėl jūsų asmens duomenys nebus platinami išorės šalims be jūsų sutikimo. Mes atskleidžiame Jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims ar valstybės pareigūnams, kai esame teisiškai įpareigoti tai padaryti. Mes galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims, jei su juo sutikote arba jei yra kitų teisinių priežasčių.

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Mes darome viską, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų saugūs. Mes naudojame saugius protokolus bendravimui ir duomenų perdavimui (pvz., HTTPS). Kai tinkama, mes naudojame anonimizaciją ir pseudonimą. Mes stebime mūsų sistemas dėl galimų pažeidžiamumų ir išpuolių. Siūlome naudoti saugų serverį. Visa pateikta informacija per “Secure Socket Layer” (SSL) technologiją perduodama tik tam, kam leidžiama naudotis tokiomis sistemomis su specialiomis prieigos teisėmis, ir reikalaujama, kad informacija būtų konfidenciali.

Nors mes viską stengiamės, negalime garantuoti informacijos saugumo. Tačiau mes pažadame informuoti tinkamas institucijas apie duomenų pažeidimus. Mes taip pat informuosime jus, jei kyla grėsmė jūsų teisėms ar interesams. Mes padarysime viską, ką pagrįstai galėsime užkirsti kelią saugumo pažeidimams, ir padėti valdžios institucijoms, jei atsirastų kokių nors pažeidimų.

Jei turite mums sąskaitą, atkreipkite dėmesį, kad turite išsaugoti savo vartotojo vardą ir slaptažodį slaptai.

NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

Mes neketiname rinkti ar sąmoningai rinkti informacijos iš vaikų. Mes nesiekiama vaikams naudotis mūsų paslaugomis.

SLAPUKAI IR KITOS TECHNOLOGIJOS KURIAS NAUDOJAME

Mes naudojame slapukus ir (arba) panašias technologijas, kad analizuotume klientų elgseną, administruotume svetainę, stebėtume naudotojų judesius ir renkame informaciją apie naudotojus. Tai daroma, kad suasmenintumėte ir sustiprintumėte savo patirtį su mumis.

Slapukas yra mažas teksto failas, saugomas jūsų kompiuteryje. Slapukai saugo informaciją, kuri naudojama siekiant padėti svetainėms dirbti. Tik mes galime naudotis mūsų svetainėje sukurtais slapukais. Galite valdyti slapukus naršyklės lygiu.

Šiuo metu mes naudojame “numanomą sutikimo” politiką, o tai reiškia, kad mes manome, kad esate patenkinti šiuo naudojimu. Jei nesate patenkintas, tuomet neturėtumėte naudoti šios svetainės, turėtumėte ištrinti slapukus, apsilankiusius svetainėje, arba naršyti svetainę naudodami naršyklės anoniminį naudojimo nustatymą (vadinamą “Inkognito” “Chrome”, “InPrivate” “Internet Explorer”, “Privatus naršymas” “Firefox” ir “Safari” ir tt). Tačiau pasirinkus išjungti slapukus gali trukdyti naudotis tam tikromis funkcijomis. Sužinokite daugiau apie slapukus čia.

Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

 • Būtini slapukai – šie slapukai reikalingi tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis svarbiomis mūsų svetainės funkcijomis, pvz., Prisijungdami. Šie slapukai nerenka jokios asmeninės informacijos.
 • Funkcionalumo slapukai – šie slapukai suteikia funkcionalumo, dėl kurio mūsų paslauga naudojama patogiau ir leidžia teikti daugiau individualizuotų funkcijų. Pavyzdžiui, jie gali prisiminti jūsų vardą ir el. Laišką komentarų formose, todėl kitą kartą, kai komentuosite, neturėsite iš naujo įvesti šios informacijos.
 • Analizei skirti slapukai – šie slapukai naudojami stebėti mūsų svetainės ir paslaugų naudojimą ir našumą
 • Reklamai skirti slapukai – šie slapukai naudojami norint pateikti jums ir jūsų interesams tinkamus skelbimus. Be to, jie naudojami norint apriboti skelbimo matymo laiką. Paprastai jie pateikiami svetainėje reklamuojant tinklus su svetainės operatoriaus leidimu. Šie slapukai prisimena, kad lankėtės svetainėje ir šią informaciją dalijasi su kitomis organizacijomis, tokiomis kaip reklamdaviai. Dažnai taikymo ar reklaminiai slapukai bus susieti su svetainės funkcijomis, kurias teikia kita organizacija.

Mes naudojame “WordPress”, kad galėtume saugoti pagrindinius duomenis apie jūsų sąveiką su mūsų svetaine ir apie tai, ar esate prisijungęs prie “WordPress”. Mes naudojame sesijos slapuką, kad galėtume prisiminti savo prisijungimą (jei esate registruotas vartotojas) ir ką jūs įtraukėte į pirkinių krepšelį. Tai, mūsų manymu, yra būtini svetainės veikimui. Jei jie yra išjungti, tada įvairios svetainės funkcijos bus sugadintos. Daugiau informacijos apie sesijų slapukus rasite čia.

Mes naudojame “Google Analytics”, norėdami įvertinti srautą mūsų svetainėje. “Google” turi savo privatumo politiką, kurią galite peržiūrėti čia. Jei norite atsisakyti “Google Analytics” stebėjimo, apsilankykite Google Analytics atsisakymo puslapis.

Mes naudojame kitų trečiųjų šalių slapukus, kurie jūsų kompiuteryje nustatyti išorinėmis svetainėmis, kurių paslaugos naudojamos šioje svetainėje. Tai apima svetainės mygtukų bendrinimą, leidžiantį lankytojams dalytis turiniu socialiniuose tinkluose. “Slapukus” šiuo metu nustato “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, “Pinterest” ir “LinkedIn”. Norint įgyvendinti šiuos mygtukus ir prijungti juos prie atitinkamų socialinių tinklų ir išorinių svetainių, yra ne svetainės sričių domenų scenarijai. Turėtumėte žinoti, kad šios svetainės gali rinkti informaciją apie tai, ką jūs darote visame internete, įskaitant šią svetainę.

Turėtumėte patikrinti atitinkamų kiekvienos iš šių svetainių politiką, kad sužinotumėte, kaip tiksliai jie naudoja jūsų informaciją, ir sužinokite, kaip atsisakyti ar ištrinti tokią informaciją.

Galite pašalinti slapukus, saugomus jūsų kompiuteryje, naudodami naršyklės nustatymus. Arba galite valdyti kai kurias trečiosios šalies slapukus naudodami privatumo didinimo platformą, pvz.: optout.aboutads.info ar youronlinechoices.com. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite allaboutcookies.org.

Duomenys apie kaupiamus slapukus

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Mes esame pasiryžę apsaugoti jūsų privatumą. Susisiekite su mumis adresu info@neorima.lt, jei turite kokių nors klausimų ar problemų dėl savo asmeninių duomenų naudojimo, ir mes mielai jums padėsime.

ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Jei nuspręsime pakeisti mūsų privatumo politiką, mes paskelbsime šiuos pakeitimus šiame puslapyje ir / arba atnaujinsime privatumo politikos pakeitimo datą žemiau. Ši politika paskutinį kartą buvo pakeista 2018 m. gegužės 22 d.

TOP